W sali koncertowej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie (10.06.2015) ogłoszono wyniki 15. edycji konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości, 11. edycji konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur oraz laureatów konkursu „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS 2015”. Konkursy organizuje samorząd województwa warmińsko-mazurskiego. Firma SZKŁO otrzymała wyróżnienie za szczególną dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego.

Nagrody wręczone podczas corocznej Gali Jakości, w konkursach wpisujących się w Warmińsko-Mazurski Program Promocji Jakości na lata 2000-2015, to jedno z najwyższych wyróżnień, jakie samorząd województwa przyznaje najlepszym firmom produkcyjnym, usługowym oraz instytucjom życia publicznego Warmii i Mazur. 

15. edycja konkursu Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości jest regionalną edycją Polskiej Nagrody Jakości, konkursu ogólnopolskiego organizowanego od ponad 20 lat przez Krajową Izbę Gospodarczą w Warszawie. Nagrody w WMNJ, w postaci statuetek i wyróżnień, przyznawane są przedsiębiorstwom, organizacjom publicznym i organizacjom edukacyjnym, które wdrażając zarządzanie przez jakość osiągnęły poprawę jakości pracy, procesów, wyrobów i usług oraz poprawę satysfakcji klientów i pracowników.

Do tegorocznej nagrody zgłosiły się 34 organizacje, w szkoleniu wzięło udział 28 organizacji, samooceny złożyło 18, a 16 z nich zostało laureatami.

Ideą 11. edycji Konkursu Najlepszy Produkt i Usługa Warmii i Mazur jest wyłonienie najlepszych produktów i usług w regionie oraz ich promocja na rynkach: lokalnym, krajowym i Unii Europejskiej. W procedurze czynny biorą udział konsumenci. Jury bierze pod uwagę głosy konsumentów (czytelników, słuchaczy, widzów) przy dokonywaniu ostatecznego werdyktu.

Konkurs obejmuje dziewięć kategorii. Kategorie dotyczące produktów to: produkt żywnościowy; produkt żywnościowy o charakterze przemysłowym; produkt przemysłowy; produkt rzemieślniczy i usługa rzemieślnicza. Do kategorii usług można zaliczyć: usługę gastronomiczną; usługę turystyczną; usługę medyczną – szpitale; usługę medyczną – przychodnie oraz wydarzenia.

W 11. edycji jury nominowało 35 podmiotów. Do tej pory nominowanych zostało ponad 310 z różnych branż. Łącznie z tegoroczną edycją przyznanych zostało 84 statuetek (w tym dwie specjalne), 82 - wyróżnienia I stopnia oraz 71 - wyróżnienia II stopnia.

Inicjatywa „Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBOSS 2015” skierowana jest do przedsiębiorców z województwa warmińsko-mazurskiego, którzy swoją działalnością sprzyjają wdrażaniu najwyższej jakości produktów, usług bądź procesów zarządzania. Wspierają również rozwój lokalnych społeczności i szanują środowisko naturalne. Ideą konkursu jest prezentacja dobrych praktyk CSR (Corporate Social Resposibility - społeczna odpowiedzialność biznesu) realizowanych w przedsiębiorstwach z naszego regionu. Kandydata mogła zgłosić każda osoba fizyczna lub prawna, bądź organizacja posiadająca osobowość prawną.

Źródło:Olsztyn24.com

Więcej informacji: Warmińsko-Mazurska Gala Jakości 2015 odbyła się w filharmonii
Relacja video: OLSZTYN24: Warmińsko-Mazurska Gala Jakości 2015