Wspieramy wydarzenia sportowe kulturalne i społeczne.  Zapewniamy rozwój naszym pracownikom. Dbamy o środowisko naturalne.

Działania CSR

Na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie wspieraliśmy wiele wydarzeń sportowych, kulturalnych i społecznych, poprzez sponsoring, organizowanie koncertów i inicjowanie kluczowych wydarzeń lokalnych. Dziś, nadal działamy wspierając ludzi, którzy tworzą nasze otoczenie - wzajemne poczucie odpowiedzialności i wspólne dobro.

Ekologia jest priorytetem w obszarze naszych działań

Działamy w rejonie czystym ekologicznie zwanym "Zielonymi Płucami Polski". Dbamy o czystość naszego środowiska: od wielu lat selekcjonujemy odpady, stosujemy 100% recykling szkła i luster, w procesach technologii obróbki szkła stosujemy zamknięty obieg wody połączony z oczyszczalnią.

Zapytanie ofertowe:
Opracowanie i wdrożenie strategii CSR w SZKŁO Sp. z o.o. (20-01-2014)