Od początku działalności, firma SZKŁO Sp. z o.o. dbała o nie tylko o biznesowy wymiar swojej działalności. Jak każde przedsiębiorstwo, także firma SZKŁO Sp. z o.o. funkcjonuje w pewnym systemie: środowisku naturalnym i w społeczności lokalnej. Pojęcie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu obejmujące swym zakresem troskę o środowisko naturalne, interesy lokalnej społeczności oraz dbałość o pracowników, jest przez firmę SZKŁO Sp. z o.o. traktowane priorytetowo.

Projekt dotyczący wsparcia na wdrożenie CSR – współfinansowanego przez Szwajcarsko-Polski Program współpracy.