Tytuł: Zabezpieczenie firmy Szkło w okresie zwiększonego zagrożenia w obszarze zdrowia publicznego.

Oś Priorytetowa 13 – „Odporna i zdrowa gospodarka przyszłości"

Działania 13.1 – „Wytrzymałe MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Celem projektu jest zabezpieczenie ciągłości działalności gospodarczej spółki Szkło w okresie epidemii oraz wprowadzenie zmian wpływających na budowanie odporności firmy na przyszłe kryzysy.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 485 850,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 395 000,00 PLN 

Kwota dofinansowania: 339 305,00 PLN

 

Tytuł: Wdrożenie nowej technologii obróbki szkła w Spółce SZKŁO Lidzbark Warmiński

 

 

Podziałanie 3.2.1 Badania na Rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

Celem projektu jest wdrożenie w Spółce SZKŁO przeprowadzonych samodzielnie prac B+R, które wraz z zapewnieniem warunków dla ich wdrożenia pozwolą na  uruchomienie produkcji szkła ze szlifem F-kant połączonej z procesem hartowania.

 

W ramach projektu nastąpi wdrożenie nowej technologii, na podstawie której nastąpi uruchomienie produkcji szkła hartowanego o znacząco wyższej jakości przeznaczonego dla nowej grupy klientów docelowych.

 

Całkowity koszt realizacji Projektu: 4 200 450,00

Wydatki kwalifikowane: 3 415 000,00

Kwota dofinansowania: 2 043 500,00

 

 

 

„SZKŁO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  realizuje projekt pt.: „Internacjonalizacja Spółki Szkło Lidzbark Warmiński”.


CELE PROJEKTU: projekt ma na celu budowanie przewag konkurencyjnych poprzez przygotowanie  nowej oferty produktowej  do potrzeb internacjonalizacji.
W ramach projektu Spółka dostosuje swój produkt – szkło hartowane do potrzeb kluczowych Klientów międzynarodowych.

Wartość projektu:  2.583.000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich1.078.200,00  zł.


 

Program operacyjny:

Internacjonalizacja spółki Szkło Sp. z o.o.

Cel projektu:
Zakup i dostawa do siedziby zamawiającego urządzenia - Piec poziomy do hartowania szkła

-----------------------------------------------

Program operacyjny:
Inteligentny rozwój

Cel projektu:
Wdrożenie nowej technologii obróbki szkła w spółce SZKŁO Lidzbark Warmiński


Program operacyjny:
Program Operacyjny Polska Wschodnia

Tytuł projektu:
Dotacja na kapitał obrotowy dla „Szkło” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Cel projektu:
Zapewnienie płynności finansowej

Wartość projektu: 
265.686,84 PLN
Wartość dofinansowania: 
265.686,84 PLN


Cel projektu:
„Wdrożenie rekomendacji wynikających ze Strategii Wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I w Spółce SZKŁO Lidzbark Warmiński”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję – Etap II
Wartość projektu: 4 905 647,50 PLN
Wartość dofinansowania: 2 898 053,85 PLN

Dostosowanie struktury organizacyjnej do rozwoju Spółki.
Rozbudowa parku maszynowego o linie technologiczne umożliwiającą precyzyjną obróbkę szkła.
Wsparcie procesów zarządczych i komunikacji wewnątrz firmy nowoczesnym systemem ERP.
Zmiana pozycji przedsiębiorstwa poprzez stworzenie własnej linii produktów.
W efekcie realizacji projektu i wdrożenia rekomendacji, SZKŁO Sp. z o.o. dzięki zakupionej, innowacyjnej linii technologicznej stanie się wiodącym, nowoczesnym zakładem dysponującym najnowocześniejszym parkiem maszynowym pozwalającym na realizację zamówień od najbardziej wymagających Klientów w oparciu o własny, innowacyjny produkt.

Rzeczowe efekty projektu:

  • linia do szlifowania szkła z kornerowaniem
  • linia do obróbki kształtów
  • linia do hartowania szkła.

Zapytanie ofertowe nr 1 (07-05-2018)
Informacja o zmianach (01-03-2018)
Informacja o zmianach (01-03-2018)
Szacowanie oferty systemu iControl (26-02-2018)
Zapytanie ofertowe nr 1 (26-02-2018)
Szacowanie oferty (29-01-2018)
Informacja o zmianach dt. zapytania ofertowego nr 1 (23-01-2018)
Zapytanie ofertowe nr 1 (23-01-2018)
Zapytanie ofertowe nr 3 (28-12-2017)
Szacowanie oferty iControl z dnia 20-11-2017)
Zapytanie ofertowe nr 3 (28-12-2017)
Informacja o zmianach - dotyczy zapytania ofertowego nr 2/11/2017 (z dnia 20-11-2017)
Zapytanie ofertowe nr 1 (05-12-2017)
Szacowanie oferty - usługa doradcza - wizualizacja produktu i marki (23-10-2017)
Zapytanie ofertowe nr 2 (23-11-2017)
Anulowanie postępowania ofertowego (dotyczy zapytania ofertowego nr 1 z dnia 6-11-2017)
Anulowanie postępowania ofertowego (dotyczy zapytania ofertowego nr 1 z dnia 12-10-2017)
Zapytanie ofertowe nr 1 (6-11-2017)
Zapytanie ofertowe nr 1 (12-10-2017)
Zapytanie ofertowe nr 1 (12-09-2017)
Szacowanie - linia obróbki kształtów (04-09-2017)
Szacowanie - linia do szlifowania z kornerowaniem (04-09-2017)
Szacowanie ERP (11-08-2017)


Zapytanie ofertowe nr 1 (12-05-2016)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 (12-05-2016)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 (12-05-2016)


Zapytanie ofertowe nr 1 (15-12-2015)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 (15-12-2015)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 (15-12-2015)
Załącznik nr 3 (oferent) do zapytania ofertowego nr 1 (15-12-2015)
Załącznik nr 3 (eksperci) do zapytania ofertowego nr 1 (15-12-2015)


Zapytanie ofertowe nr 1 (26-10-2012)
Zapytanie ofertowe nr 2 (26-10-2012)
Zapytanie ofertowe nr 3 (26-10-2012)
Zapytanie ofertowe nr 4 (16-11-2012)
Zapytanie ofertowe nr 5 (16-11-2012)
Zapytanie ofertowe nr 6 (11-01-2013)
Zapytanie ofertowe nr 7 (21-01-2013)
Zapytanie ofertowe nr 8 (20-03-2013)
Zapytanie ofertowe nr 9 (29-04-2013)
Zapytanie ofertowe nr 10 (02-05-2013)
Zapytanie ofertowe nr 11 (03-06-2013)
Zapytanie ofertowe nr 12 (01-07-2013)
Zapytanie ofertowe nr 13 (11-10-2013)