Cel projektu:
„Wdrożenie rekomendacji wynikających ze Strategii Wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I w Spółce SZKŁO Lidzbark Warmiński”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję – Etap II
Wartość projektu: 4 905 647,50 PLN
Wartość dofinansowania: 2 898 053,85 PLN

Zapytanie ofertowe nr 1 (07-05-2018)
Informacja o zmianach (01-03-2018)
Informacja o zmianach (01-03-2018)
Szacowanie oferty systemu iControl (26-02-2018)
Zapytanie ofertowe nr 1 (26-02-2018)
Szacowanie oferty (29-01-2018)
Informacja o zmianach dt. zapytania ofertowego nr 1 (23-01-2018)
Zapytanie ofertowe nr 1 (23-01-2018)
Zapytanie ofertowe nr 3 (28-12-2017)
Szacowanie oferty iControl z dnia 20-11-2017)
Zapytanie ofertowe nr 3 (28-12-2017)
Informacja o zmianach - dotyczy zapytania ofertowego nr 2/11/2017 (z dnia 20-11-2017)
Zapytanie ofertowe nr 1 (05-12-2017)
Szacowanie oferty - usługa doradcza - wizualizacja produktu i marki (23-10-2017)
Zapytanie ofertowe nr 2 (23-11-2017)
Anulowanie postępowania ofertowego (dotyczy zapytania ofertowego nr 1 z dnia 6-11-2017)
Anulowanie postępowania ofertowego (dotyczy zapytania ofertowego nr 1 z dnia 12-10-2017)
Zapytanie ofertowe nr 1 (6-11-2017)
Zapytanie ofertowe nr 1 (12-10-2017)
Zapytanie ofertowe nr 1 (12-09-2017)
Szacowanie - linia obróbki kształtów (04-09-2017)
Szacowanie - linia do szlifowania z kornerowaniem (04-09-2017)
Szacowanie ERP (11-08-2017)


Zapytanie ofertowe nr 1 (12-05-2016)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 (12-05-2016)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 (12-05-2016)


Zapytanie ofertowe nr 1 (15-12-2015)
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1 (15-12-2015)
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1 (15-12-2015)
Załącznik nr 3 (oferent) do zapytania ofertowego nr 1 (15-12-2015)
Załącznik nr 3 (eksperci) do zapytania ofertowego nr 1 (15-12-2015)


Zapytanie ofertowe nr 1 (26-10-2012)
Zapytanie ofertowe nr 2 (26-10-2012)
Zapytanie ofertowe nr 3 (26-10-2012)
Zapytanie ofertowe nr 4 (16-11-2012)
Zapytanie ofertowe nr 5 (16-11-2012)
Zapytanie ofertowe nr 6 (11-01-2013)
Zapytanie ofertowe nr 7 (21-01-2013)
Zapytanie ofertowe nr 8 (20-03-2013)
Zapytanie ofertowe nr 9 (29-04-2013)
Zapytanie ofertowe nr 10 (02-05-2013)
Zapytanie ofertowe nr 11 (03-06-2013)
Zapytanie ofertowe nr 12 (01-07-2013)
Zapytanie ofertowe nr 13 (11-10-2013)