Polityka przetwarzania danych osobowych SZKŁO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Lidzbarku Warmińskim

Na podstawie art. 13 ust. I i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: RODO), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim Spółka przetwarza Państwa dane osobowe (dalej jako: dane), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych osobowych.

Po zapoznaniu się z niniejszą  informacja nie są Państwo zobowiązani by kontaktować się ze Spółką w związku z RODO. Wystarczające jest zapoznanie się opisanymi poniżej zasadami stosowanej przeze Spółkę Polityki przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem Państwa danych jest SZKŁO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim (dalej:  Spółka), z którą można się skontaktować: 

  • pisemnie na adres: SZKŁO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Olsztyńska 2, 11 – 100 Lidzbark Warmiński;
  • telefonicznie, pod numerem +48 89 767 03 80;
  • e-mailowo, pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Państwa dane osobowe Spółka przetwarza zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w następujących celach:

  • zawarcia i wykonania łączącej nas umowy — przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, wypełnienia obowiązków związanych z monitorowaniem spłaty należności i dochodzenia roszczeń, wykonania ciążących na Spółce obowiązków prawnych, np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych.
  • z danych potrzebnych Spółce do realizacji obowiązków prawnych Spółka będzie korzystać: przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust RODO) oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Spółce przechowywać dane, np. podatkowe, a także przez czas, w którym Spółka może ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążącego na Spółce obowiązku.

3. Dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom w celu realizacji ciążącego na Spółce obowiązku prawnego. Odbiorcami mogą być w szczególności: urzędy skarbowe, instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, np. urzędy gminy, miasta, podmioty współpracujące ze Spółką.

4. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych i żądania ich sprostowania. Ponadto mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Podanie Spółce Państwa danych osobowych, w tym takich jak: imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, adres siedziby, numery identyfikacji podatkowej i REGON, numer KRS, dane kontaktowe, jest dobrowolne. Jednakże w razie odmowy przekazania Spółce jakichkolwiek niezbędnych danych, nie jest możliwa realizacja zawartej pomiędzy stronami umowy.